Vore forfædre yndede også Fiskeriet

Hvalpsund: Vore forfædre yndede også fiskeriet

Ikke alle ved det, men i den nordøstlige udkant af Hvalpsund, hvor nu campingpladsen,

de nye Put and take søer ved Fiskegården samt dele af sommerhusområdet llleris ligger, fandtes for 6000 år siden en lille bugt. Efter den tid blev bugten stille og rolig afsnøret og fyldt op med forskellige indskyllede aflejringer.

Mens bugten var åben, tiltrak området jægere og samlere. Herom vidner dynger af østersskaller. Selvom der ikke direkte blev fundet daterende redskaber i skaldyngerne, er det dog meget sikkert, at de blev ophobet af folk fra ertebøllekultnren. Der

er dog gjort fund af denne kulturgruppes redskaber lige ved bunden af dyngerne. Ertebøllekulturen ernærede sig ved jagt, indsamling og fiskeri. Ertebøllekulturen

blev afløst af de første bønder, da landbruget blev indført ca. 4000 f.Kr.

Et par tusinde år senere, efter bondestenalderens to årtusinder, blev området ved Fiskegården igen benyttet. I forbindelse med anlæggelsen af fiskesøerne blev

der lige oven for en af søerne fundet et hus fra den ældre bronzealder. Det var næsten 25 meter langt og lige knap 7 meter bredt. Huset er den type, der er gængs

for denne periode. Beboerne ernærede sig sikkert ved landbrug, men man må regne med, at placeringen af gården så tæt ved kysten, har betydet, at man også

har fisket og drevet forskellige jagtformer på fjorden.

Man kan altså roligt sige, at der er lange traditioner for fiskeri på dette sted.


Snit gennem en af skaldyngerne
Flintegenstande fundet ved skaldyngerne

Kerneøkse fundet i forbindelse med skaldyngerne
Vue over eng og mose før put and take søerne blev anlagt