Guld fundet ved Hessel

Hvalpsund: Guldfundet ved Hessel

Guldfundet ved Hessel

Man følger den blå rute, og mellem Hessel og fjorden finder man informationstavlen om

Guldfundet ved Hessel

I someren 2002 gjorde nu afdøde amatørarkæolog Vagn Pedersen et bemærkelsesværdig fund vest for Hessel.

Guldringen stammer fra tiden omkring den store vinter i år 536-538, hvor danskerne i stor stil lagde offergaver i moserne for at få solen tilbage.

“Solen blev mørk og formørkelsen varede i 18 måneder”. Sådan skriver Patriarken af Antioch, Michael fra Syrien (1126-1199) om året 536 e.Kr.

Den lange vinter var dog ikke et syrisk fænomen, den ramte hele Vesteuropa, og der er i dag talrige henvisninger til den over hele verden.

Afgrøder og husdyr døde, og i Danmark var der pludselig frostgrader til langt hen på sommeren.

Hvad der har fremkaldt den langvarige “solformørkelse” kan ikke siges med sikkerhed, men eksploderede vulkaner eller et kæmpemæssigt meteornedslag kan have slynget så meget materiale og støvskyer ud i atmosfæren, at solen er blevet permanent formørket. I hvert fald ligger det fast, at en stor del af de danske fund af offergaver stammer fra netop disse år. Fra netop denne periode finder man særligt mange offerfund i danske moser, og guldringen fra Hessel er et eksempel herpå.

Den blev fundet i jorden, ca 10 centimeter under et andet kulturminde, nemlig resterne af en fiskehytte, som i 1700-tallet og 1800-tallet udgjorde sæsonboliger for områdets fiskere. Man gravede en lavning i jorden og opførte en primitiv hytte med stolper og tørvetag.

Guldringen, der nærmest ligner et armbånd til et lille barn, stammer sandsynligvis fa Sydeuropa og er bragt til Vesthimmerland via samhandel eller røvertogter.

Oprindelig var guldringen en stor halskæde, men den blev på et tidspunkt klippet over og rullet sammen. Ejermanden har så herefter nemt kunnet klippe små stykker af og brugt dem som betaling.

I samme område er der også en informationstavle om en kilde.

Den ældste vandforsyning til Hessel.

Flere gange er der gjort forsøg på at grave en brønd ved Hessel, men det er blevet opgivet hver gang.

Vand til husholdning og til dyrene fik man fra denne kilde.

Da man i 1976 drænede markene, gik kilden næsten helt i stå. (læs mere på informationstavlen)